ΘΥΜΟΣ

ΧΩΡΙΣΜΟΣ
December 19, 2014

ΘΥΜΟΣ

Ο θυμός είναι μια συναισθηματική διέργεση η οποία προκαλείται από κοινωνικές συνθήκες που ενέχουν απειλή για την παρεμπόδιση ή/και ματαίωση των στόχων μας. Είναι μια φυσιολογική αντίδραση όταν νιώθουμε ότι έχουμε προσβληθεί, αδικηθεί, πληγωθεί ή ότι μας έχουν συμπεριφερθεί με άσχημο τρόπο.

Ο θυμός έχει και εποικοδομητικό ρόλο, όταν ξέρουμε πώς να τον χειριστούμε ορθά. Μας επιτρέπει να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και να καταπολεμήσουμε τις αδικίες, κι έτσι μας βοηθά όταν είναι αναγκαίο να κάνουμε αλλαγές στην ζωή μας.

Ο τρόπος με τον οποίο βιώνουμε το θυμό μας, διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Πολλοί δεν ξέρουν να χειρίζονται σωστά το θυμό τους. Όταν θυμώνουν, παύουν να σκέφτονται λογικά για αυτά που κάνουν και στην κατάσταση αυτή δεν μπορούν να δουν τις συνέπειες που θα έχουν μετά.

Μια άλλη κατηγορία ατόμων, αντίθετα, καταστέλλουν τα αισθήματα θυμού, συγκρατώντας όλο το θυμό μέσα τους. Και τέλος υπάρχει και η κατηγορία εκείνων οι οποίοι αρνούνται εντελώς την ύπαρξη του θυμού μέσα τους.

Ο θυμός όταν δεν εκφραστεί σωστά προκαλεί ψυχολογικές και σωματικές αρνητικές συνέπειες. Ανάμεσα στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του είναι:

  • Προβλήματα υγείας
  • Χαμηλή αυτοεκτίμηση
  • Εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δυσκολίες
  • Εξασθενήμενες διαπροσωπικές  και οικογενειακές σχέσεις

Η διαχείριση του θυμού αποσκοπεί στην μείωση τόσο των ίδιων των συναισθημάτων θυμού όσο και της φυσιολογικής διέγερσης που προκαλούν. Στόχος είναι να κατανοήσουμε γιατί θυμώνουμε και να αναλάβουμε την ευθύνη γι’ αυτό. Η αντιμετώπιση αυτή θα μάς βοηθήσει να καταφέρουμε να περιορίσουμε τις αντιδράσεις μας, για να αποφύγουμε ακραίες καταστάσεις.

Ανάμεσα στις πιο αποτελεσματικές και διαδεδομένες στρατηγικές διαχείρισης θυμού που μπορούν να μάς βοηθήσουν είναι οι εξής:

  • Διαφραγματικές αναπνοές
  • Άμεση λύση του προβλήματος
  • Αλλαγή τρόπου σκέψης
  • Βελτίωση επικοινωνίας
  • Αλλαγή περιβάλλοντος
  • Σωστή έκφραση