ΧΩΡΙΣΜΟΣ

ΘΥΜΟΣ
December 18, 2014

ΧΩΡΙΣΜΟΣ

Το διαζύγιο είναι μια μορφή απώλειάς, κι ως απώλεια επιφέρει ένα μικρό πένθος. Φυσικό είναι, λόγω του διαφορετικού τρόπου σκέψεως, ο κάθε άνθρωπος να έχει διαφορετική αντίδραση σ’αυτό, όμως σε κάθε περίπτωση υπάρχουν τα κοινά στάδια τα οποία θα διαβούμε μέχρι να το ξεπεράσουμε.

Η ψυχίατρος Kubler Ross εισήγαγε τα πέντε στάδια του πένθους.

Το πρώτο στάδιο είναι η άρνηση: διαμαρτυρόμαστε “γιατί να συμβεί αυτό” και δυσκολευόμαστε να αποδεχτούμε την κατάσταση.

Στο δεύτερο στάδιο υπάρχει ο θυμός. Γιατί το άτομο δεν λειτούργησε όπως εμείς προσδοκούσαμε, γιατί δεν προσπάθησε καν. Πολλές φορές, είμαστε θυμωμένοι με τον ίδιο μας τον εαυτό για όσα δεν διαχειριστήκαμε με τον καλύτερο τρόπο.

Στο τρίτο στάδιο αρχίζει το παζάρεμα όπου προσπαθούμε να κάνουμε συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Αν έκανες αυτό, ή αν είχες αυτή την συμπεριφορά, ίσως τα πράγματα να μην έφταναν ως εδώ. Πολλές φορές βρισκόμαστε σε εσωτερική σύγκρουση για το αν ήμαστε αρκετά καλή σε αυτή τη σχέση.

Το τέταρτο στάδιο είναι η θλίψη, γιατί μετά τα προηγούμενα άρχισε πλέον η αποδοχή της κατάστασης ότι η σχέση τέλειωσε. Τώρα πια είναι αισθητό το βάρος της απώλειας, είναι πιο ξεκάθαρο ότι η σχέση τέλειωσε και αυτό προκαλεί τη θλίψη.

Το τελευταίο στάδιο του πένθους είναι η αποδοχή ότι τώρα η ζωή συνεχίζεται, υπό αυτές τις
καινούργιες συνθήκες.

Αυτά τα στάδια, είτε το θέλουμε είτε όχι, θα τα περάσει ο κάθε άνθρωπος που θα έχει την εμπειρία του χωρισμού, αν κι όχι απαραίτητα με αυτή την σειρά. Κάποιοι άνθρωποι θα κολλήσουν για πιο μεγάλο χρονικό διάστημα και άλλοι θα βγουν γρήγορα. Έχει όμως μεγάλη σημασία να μην κολλήσει το άτομο και να παραμείνει σε αυτή την κατάσταση για χρόνια και να καταστρέφει την ζωή του εκεί. Ναι, θα κλάψει, θα θυμώσει, θα παζαρέψει, αλλά αν δεν βλέπει κάτι καλό είναι καλυτέρα να προχωρήσει και να διαχειριστεί τα θέματα του, με τα νέα δεδομένα.

Επιτρέπουμε στον εαυτό μας να νιώσει τα συναισθήματα – λύπη, θυμό και όποιο άλλο συναίσθημα. Είναι υγιές να μιλήσουμε σε κάποιο κοντινό μας πρόσωπο, ενώ αντιθέτως δε θα είναι καλό να απομονωθούμε, γιατί αυτό θα αυξήσει τη θλίψη μας.

Σκεφτόμαστε τι θα μάς έκανε να νιώσουμε καλά, και το εφαρμόζουμε. Μια έξοδος με φίλους, μία δημιουργική ενασχόληση, γυμναστική, μία βόλτα στο βουνό ή στη θάλασσα, ένα ταξίδι, θα μάς βοηθήσουν να αισθανθούμε όμορφα και να ξεχαστούμε.