ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ

 

Για να μπορέσει κάποιος να φτάσει στον στόχο του, χρειάζεται να τον καθορίσει επακριβώς και να διακρίνει τις αντικειμενικές δυσκολίες.

“Που θέλω να φτάσω; Πότε θέλω να το κάνω; Τι στρατηγική χρειάζεται να ακολουθήσω για να φτάσω στον στόχο μου; Ποιά είναι τα βήματα που θα κάνω;”, είναι μερικές από τις ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντήσουμε.

Όλοι οι άνθρωποι έχουμε γεννηθεί με τον ίδιο βασικό εξοπλισμό. Στην παιδική  ηλικία αρχίζει να δημιουργείται ο χάρτης μας: όλα τα πιστεύω και οι πεποιθήσεις μας, που πηγάζουν και διαμορφώνονται από το οικογενειακό περιβάλλον, το σχολείο, την κοινωνία, και τις πέντε αισθήσεις μας. Π.χ. σε ένα πραγματικό συμβάν, όταν 4 άτομα περιγράψουν το ίδιο γεγονός, καθένας από αυτούς θα το περιγράψει διαφορετικά, γιατί καθένας σκέφτεται διαφορετικά.

Μια καλή φόρμουλα που θα μας βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων μας είναι: Να ξέρουμε τι θέλουμε και που θέλουμε να πάμε.

Χρειάζεται να δούμε αν έχουμε κάποια πιστεύω ή συνήθειες που μας εμποδίζουν. Τι αλλαγές χρειάζεται να κάνουμε; Συναισθηματικές, σωματικές ή πνευματικές αλλαγές.

Χρειάζεται να αλλάξουμε τις περιοριστικές μας πεποιθήσεις, τον τρόπο που σκεφτόμαστε και να γίνουμε πιο ευέλικτοι για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε.

Αν δεν έχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε στη ζωή και τους στόχους μας, χρειάζεται να πάμε πίσω και να δούμε ποια συμπεριφορά ή ποια σκέψη μας δεν μας εξυπηρετεί, και να κάνουμε την αλλαγή.

Ίσως εκεί όπου φοβόμαστε να πάμε, να βρίσκονται όλα όσα θέλουμε